Kommende kurs

10. februar

Type: Trafikalt Grunnkurs

Sted: Frogner

10. februar

Type: Trafikalt Grunnkurs

Sted: Gjerdrum

26. februar

Type: MC Kurs

Sted: Frogner

BIL & TILHENGER

Bil (Klasse B)

Trinnvis opplæring

Opplæringen gjennomføres i 4 trinn. Målene for trinn 1-3 angir forutsetningene for å ha et godt utbytte av undervisningen på det neste trinnet. Hovedmomentene i hvert trinn forutsettes å bli videreført i neste trinn. Det er kjøreferdighetene som avgjør hvilket trinn eleven befinner seg på. Målene for trinn 1-4 angir samlet den kompetansen som kreves for å bestå førerprøven i klasse B.

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs

Gjennom opplæringen i trinn 1 skal du utvikle en grunnleggende forståelse for hva kjøring med bil, moped, motorsykkel, traktor eller snøscooter innebærer. Dette kurset skal gi deg grunnleggende forståelse for trafikk, og være utgangspunkt for videre opplæring. Kurset er i alt på 17 undervisningstimer (grunnkurs + trafikant i mørket)

Alle må ha Trafikalt Grunnkurs for å øvelseskjøre privat eller ved en kjøreskole. Aldersgrensen for å ta kurset er 15 år.
Unntak: Etter fylte 25 år trenger du kun gyldig legitimasjon med bilde under øvelseskjøring. Før praktisk førerprøve må du ha gjennomført førstehjelpskurs. Trafikant i mørket må gjennomføres før førerprøven dersom du har førerprøve mellom 1. november - 15. mars.

Dette er kravene for øvelseskjøring:
- Ledsager må være fylt 25 år
- Ledsager må ha hatt førerkort i gjeldende klasse i minimum 5 år sammenhengende.
- Ekstra innvendig speil
- Rød "L" bak på bilen. Rød "L" kan lastes ned her.
- Kjørebevis (trafikalt grunnkurs bevis) og legitimasjon

Trinn 2: Kjøretøy og kjørekompetanse

Gjennom opplæringen på trinn 2 skal eleven tilegne seg kunnskap om bilen og bilkjøring. Eleven skal lære å mestre bilen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. 

Det er ikke fastsatt et ”minste” timetall for opplæring på dette trinnet.

Obligatorisk opplæring trinn 2

Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering. Eleven skal her vurdere seg selv for å se om tilstrekkelig kjørekompetanse er nådd for å fortsette på det neste trinnet. Læreren vil så komme med en tilrådning i forhold til hva som ble prestert i timen.

 

Trinn 3: Trafikal kompetanse

Gjennom opplæringen i trinn 3 skal eleven lære seg å beherske kjøring i variert trafikk. På trinn 3 er det nyinnlæring av forbikjøring. Ved avslutningen av trinn 3 skal elevens ferdigheter være slik at kjøringen er tilnærmet selvstendig, og klar for førerprøve. Det er ikke fastsatt et ”minste” timeantall for opplæringen på dette trinnet.

Obligatorisk opplæring trinn 3

Sikkerhetskurs på øvingsbane (glattkjøring) er obligatorisk for alle som skal ha førerkort i klasse B. Dette gjennomføres mot slutten av opplæringen på trinn 3. Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering. Eleven skal her vurdere seg selv for å se om tilstrekkelig kjørekompetanse er nådd for å fortsette på det neste trinnet. Læreren vil så komme med en tilrådning i forhold til hva som ble prestert i timen.

Trinn 4: Avsluttende opplæring

Obligatorisk opplæring trinn 4

Sikkerhetskurs på veg er obligatorisk, og utgjør den avsluttende delen av opplæringen ved trafikkskolen.
Målene for sikkerhetskurs på veg er hovedsaklig rettet mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet, slik som i trinn 1. En viktig forutsetning er at disse har vært utdypet gjennom hele opplæringen, selv om disse temaene vektlegges spesielt i starten og slutten av opplæringen. Hele trinn 4 er obligatorisk, og kurset inneholder 4 timer teori og 9 timer praktisk kjøring. Det meste av kjøringen her er selvstendig, og skjer på landevei.

Her kan du lese om hvordan praktisk prøve blir gjennomført!

 

Tilhenger (Klasse B96 og BE)

Reglene kan virke kompliserte i forhold til hvilke hengere man kan trekke med førerkort klasse B, B96 og når det kreves klasse BE. 

Her er reglene:

Klasse B:
- Bil og henger skal til sammen ikke overstiger 3500 kg. tillatt totalvekt.
- Unntak: du kan trekke henger med maks tillatt totalvekt 750 kg i tillegg til bil med tillatt totalvekt på inntil 3500 kg.

Klasse B96
- Bil og henger skal til sammen ikke overstige 4250 kg. tillatt totalvekt

Klasse BE:
- Du kan trekke alle tilhengere med aktuell vekt opp til det bilen lovlig kan trekke. Her er det aktuell vekt som gjelder (egenvekt + last).
- Bil og henger skal til sammen ikke overstige 7000 kg.tillatt totalvekt.

Opplæringen:

Opplæringen på B96 og BE er identisk. Velger du B96 trenger du ikke å avlegge praktisk prøve ved Trafikkstasjonen.

LASTSIKRINGSKURS:

Obligatorisk opplæring:
Lastsikringskurset er felles for førerkort klasse B96, BE, D1E, DE og T. Det betyr at den som har gjennomført det, ikke behøver å ta opplæringen om igjen ved utvidelse til en av de nevnte klassene. Har du klasse C eller C1 trenger du ikke lastsikringskurset. (gjelder ikke for B96, her må du ha kurset uansett dersom du ikke har gjennomført lastsikringskurs etter 2005 i en anne klasse) Kurset er på 2 undervisningstimer og kan gjennomføres på trinn 2, 3 eller 4.

 

Trinn 1: Er dekket gjennom erverv av førerett i klasse B.

Trinn 2:Kjøretøy og kjørekompetanse.

Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3.
Eleven skal ha så god teknisk kjøreferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter. I tillegg skal eleven vurdere sin egen ferdighet i å bruke vogntoget og oppdage mangler ved vogntoget.
Eleven skal kople til og fra tilhengeren, og utføre aktuell sikkerhetskontroll.
Vurdere plassbehov ved svinging, og kjøre i mot- og medbakker.
Rygge rett bakover og i sving samt kjenne førerens ansvar og plikter i forbindelse med rygging.

Obligatorisk opplæring trinn 2
Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering. Eleven skal her vurdere seg selv for å se om tilstrekkelig kjørekompetanse er nådd for å fortsette på det neste trinnet. Læreren vil så komme med en tilrådning i forhold til hva som ble prestert i timen.

Trinn 3: Trafikal opplæring.

Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av avsluttende opplæring i trinn 4.
Eleven skal kunne kjøre sikkert og selvstendig i variert trafikk. I tillegg skal eleven kunne vurdere sin egen kompetanse til å kjøre bil med tilhenger.
Eleven skal ha systematisk og automatisert informasjonsinnhenting ha tydelig, effektiv og sikker kjøretøybehandling. Eleven skal kunne gjøre en sikker vurdering av snuplasser, snumåter og bruk av medhjelper. Eleven skal kjøre selvstendig i variert trafikkmiljø på en måte som gir god samhandling med andre trafikanter, og samtidig er økonomisk og miljøvennlig.

Obligatorisk opplæring trinn 3.
Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering. Eleven skal her vurdere seg selv for å se om tilstrekkelig kjørekompetanse er nådd for å fortsette på det neste trinnet. Læreren vil så komme med en tilrådning i forhold til hva som ble prestert i timen.

Trinn 4: Sikkerhetskurs på veg.

Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse til å opptre slik at ulykker unngås.
Eleven skal planlegge kjøreruta og forstå risikoen ved og kjøre personbil med tilhenger i ulike trafikkmiljø. Videre skal eleven videreutvikle sin kompetanse, spesielt med tanke på oppfattelse av risikosituasjoner, planlegging av møting, å bli forbikjørt, vurdering av snuplass og måte å snu på og økonomisk kjøring.
Eleven skal også kunne sette ord på egne erfaringer og med bakgrunn i disse kunne vurdere sin egen kjøredyktighet til å kjøre bil med tilhenger og muligheter for forbedring.

Obligatoris opplæring trinn 4.
Sikkerhetskurs på veg er obligatorisk, og utgjør den avsluttende delen av opplæringen ved trafikkskolen.
Kurset er på 3 undervisningstimer. Hver elev skal ha minst 2 timer praktisk øving. Resterende tid disponeres til forventninger og mål, planlegging av kjørerute og oppsummering og refleksjon med medelever i klasserom.

Her kan du lese om hvordan praktisk prøve blir gjennomført!

Kommende kurs

10. februar

Type: Trafikalt Grunnkurs

Sted: Frogner

10. februar

Type: Trafikalt Grunnkurs

Sted: Gjerdrum

26. februar

Type: MC Kurs

Sted: Frogner