Kommende kurs

10. februar

Type: Trafikalt Grunnkurs

Sted: Frogner

10. februar

Type: Trafikalt Grunnkurs

Sted: Gjerdrum

26. februar

Type: MC Kurs

Sted: Frogner

Mc & Moped

Trinnvis opplæring

Opplæringen gjennomføres i 4 trinn. Målene for trinn 1-3 angir forutsetningene for å ha et godt utbytte av undervisningen på det neste trinnet. Hovedmomentene i hvert trinn forutsettes å bli videreført i neste trinn. Det er kjøreferdighetene som avgjør hvilket trinn eleven befinner seg på. Målene for trinn 1-4 angir samlet den kompetansen som kreves for å bestå førerprøven. Mopedførerkort har ikke førerprøve, kun teoriprøve.

 

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs

Gjennom opplæringen i trinn 1 skal du utvikle en grunnleggende forståelse for hva kjøring med bil, moped, motorsykkel, traktor eller snøscooter innebærer. Dette kurset skal gi deg grunnleggende forståelse for trafikk, og være utgangspunkt for videre opplæring. Kurset er i alt på 17 undervisningstimer (grunnkurs + trafikant i mørket).
Alle må ha Trafikalt Grunnkurs for å øvelseskjøre privat eller ved en kjøreskole. Aldersgrensen for å ta kurset er 15 år.

Unntak: Etter fylte 25 år trenger du kun gyldig legitimasjon med bilde under øvelseskjøring. Før praktisk førerprøve må du ha gjennomført førstehjelpskurs. Trafikant i mørket må gjennomføres før førerprøven dersom du har førerprøve mellom 1. november - 15. mars.

Dette er kravene for øvelseskjøring:
- Ledsager må være fylt 25 år
- Ledsager må ha hatt førerkort i gjeldende klasse i minimum 5 år sammenhengende.
- Kommunikasjonsutstyr mellom elev og ledsager.
- Rød "L" bak på refleksvest til elev og ledsager.
- Kjørebevis (trafikalt grunnkurs bevis) og legitimasjon


MOPED (M146)

honda-zoomer-09

For å starte med moped opplæring må du være fylt 15 år, og ha gjennomført Trafikalt Grunnkurs. Du kan ta teoriprøven etter fylte 16 år. Mopedførerkort har ikke førerprøve, kun teoriprøve.

 

Trinn 2: 

Obligatorisk opplæring trinn 2:

3 undervisningstimer grunnkurs teori, og 1 stk trinnvurdering.

Det er induviduell grunnleggende praktisk opplæring på dette trinnet dersom målet som er satt av myndighetene i forbindelse med trinn 2 ikke er nådd. Det må derfor påregnes vanlige kjøretimer utover det som er obligatorisk opplæring på moped!

Trinn 3: 

Obligatorisk opplæring trinn 3:

4 undervisningstimer i sikkerhetskurs i trafikk, og 1 stk trinnvurdering

Det er induviduell trafikal opplæring på dette trinnet dersom målet som er satt av myndighetene i forbindelse med trinn 3 ikke er nådd. Det kan derfor påregnes vanlige kjøretimer utover det som er obligatorisk opplæring på moped!

 

Trinn 4:

Obligatorisk opplæring trinn 4:

4 undervisningstimer i sikkerhetskurs på vei. 3 timer benyttes til praktisk kjøring. Siste timen benyttes til planlegging og oppsummering.Lett Motorsykkel (A1)

89056926

Før du kan begynne opplæringen på klasse A1 , må du ha gjennomført obligatorisk MC kurs på 3 timer.

Trinn 2: Kjøretøy og kjørekompetanse

Her skal du lære å beherske sykkelen rent kjøreteknisk, uten at du trenger å konsentrere deg om andre trafikanter.Du skal også lære å kjøre økonomisk og mest mulig miljøvennlig, og skaffe deg kunnskap om kjøretøyet. Dette må til for at du skal lære de kjøretekniske ferdighetene effektivt og med god forståelse. Du skal også lære deg å ta ansvar for kontroll og tilsyn med sykkelen.

Obligatorisk opplæring trinn 2:
Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering. Eleven skal her vurdere seg selv for å se om tilstrekkelig kjørekompetanse er nådd for å fortsette på det neste trinnet. Læreren vil så komme med en tilrådning i forhold til hva som ble prestert i timen.

Trinn 3: Trafikal kompetanse

Her skal du lære å beherske kjøring i variert trafikk, du må også tilegne deg kunnskap om bestemmelser i vegtrafikkloven som regulerer kjøringen. Når du fullfører trinnet, skal ferdighetene dine være så gode at du kan kjøre selvstendig.

Obligatorisk opplæring trinn 3:
Sikkerhetskurs i trafikk (4t) og trinnet avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering. Eleven skal her vurdere seg selv for å se om tilstrekkelig kjørekompetanse er nådd for å fortsette på det neste trinnet. Læreren vil så komme med en tilrådning i forhold til hva som ble prestert i timen.

Trinn 4: Avsluttende del

Målene på dette siste trinnet er særlig innrettet mot risikoforståelse, kunnskap om regler og innsikt i trafikken som system. Disse temaene skal utdypes gjennom hele opplæringen, selv om de vektlegges spesielt i det første og siste trinnet.

Obligatorisk opplæring trinn 4:
1 undervisningstime fordelt på innledende og avsluttende teori, og 3 timer sikkerhetskurs på vei.

 

Her kan du lese om hvordan praktisk prøve blir gjennomført!Tung/Mellomtung Motorsykkel (A, A2)

Harley-Davidson-Road-Trip

Før du kan begynne opplæringen på klasse A, må du ha gjennomført obligatorisk MC kurs på 3 timer.

Trinn 2: Kjøretøy og kjørekompetanse

Her skal du lære å beherske sykkelen rent kjøreteknisk, uten at du trenger å konsentrere deg om andre trafikanter.Du skal også lære å kjøre økonomisk og mest mulig miljøvennlig, og skaffe deg kunnskap om kjøretøyet. Dette må til for at du skal lære de kjøretekniske ferdighetene effektivt og med god forståelse. Du skal også lære deg å ta ansvar for kontroll og tilsyn med sykkelen.

Obligatorisk opplæring trinn 2:
Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering. Eleven skal her vurdere seg selv for å se om tilstrekkelig kjørekompetanse er nådd for å fortsette på det neste trinnet. Læreren vil så komme med en tilrådning i forhold til hva som ble prestert i timen.

Trinn 3: Trafikal kompetanse

Her skal du lære å beherske kjøring i variert trafikk, du må også tilegne deg kunnskap om bestemmelser i vegtrafikkloven som regulerer kjøringen. Når du fullfører trinnet, skal ferdighetene dine være så gode at du kan kjøre selvstendig.

Obligatorisk opplæring trinn 3:
4 timer sikkerhetskurs på bane, der 1 undervisningstime er fordelt på innledende og avsluttende teori. Trinn 3 har en obligatorisk trinnvurdering. Eleven skal her vurdere seg selv for å se om tilstrekkelig kjørekompetanse er nådd for å fortsette på det neste trinnet. Læreren vil så komme med en tilrådning i forhold til hva som ble prestert i timen.

Trinn 4: Avsluttende del

Målene på dette siste trinnet er særlig innrettet mot risikoforståelse, kunnskap om regler og innsikt i trafikken som system. Disse temaene skal utdypes gjennom hele opplæringen, selv om de vektlegges spesielt i det første og siste trinnet.

Obligatorisk opplæring trinn 4 klasse A2:
1 undervisningstimer fordelt på innledende og avsluttende teori. 4 timer sikkerhetskurs på vei.

Obligatorisk opplæring trinn 4 klasse A:
4 undervisningstimertimer fordelt på 2 timer innledende og 2 timer avsluttende teori og 4 timer sikkerhetskurs på vei.

Her kan du lese om hvordan praktisk prøve blir gjennomført!

Kommende kurs

10. februar

Type: Trafikalt Grunnkurs

Sted: Frogner

10. februar

Type: Trafikalt Grunnkurs

Sted: Gjerdrum

26. februar

Type: MC Kurs

Sted: Frogner