Kommende kurs

10. februar

Type: Trafikalt Grunnkurs

Sted: Frogner

10. februar

Type: Trafikalt Grunnkurs

Sted: Gjerdrum

26. februar

Type: MC Kurs

Sted: Frogner

Priser

BIL (Klasse B) manell/automat

Trafikalt Grunnkurs teori inkl. førstehjelp Kr 1450,-
Mørkekjøringsdemonstrasjon Kr 1350,-
Kun førstehjelp (for deg over 25 år) Kr 800,-
Kjøretime á 45 min

Kr 650,-

Kjøretime á 45 min e.kl.16 Kr 750,-
Veiledningstime Kr 650,-
Sikkerhetskurs på bane (glattkjøring) Kr 3800,-
Sikkerhetskurs på vei Kr 6900,-
Leie av bil til førerprøve (Gjelder Lillestrøm)     Kr 2350,-
Teorikurs 10 timer (ikke obligatorisk) Kr 990,-


Tilhenger (Klasse B96 og BE)

Kjøretime á 45 min Kr 710,-
Veiledningstime Kr 710,-
Stroppekurs Kr 1200,-
Sikkerhetskurs på vei Kr 2700,-
Leie av bil/henger til førerprøve
(Gjelder Lillestrøm)
Kr 2900,-

Moped

Obligatorisk opplæring Moped Kr 6900,-
Kjøretime á 45 min kr 600,-

Lett MC

MC kurs Kr 900,-
Kjøretime á 45 min Kr 800,-
Kjøretime á 45 min e. kl.16 Kr 900,-
Veiledningstime Kr 800,-
Sikkerhetskurs i trafikk Kr 3200,-
Sikkerhetskurs på vei Kr 3500,-
Leie av MC til førerprøve
(Gjelder Lillestrøm)
Kr 2500,-

Tung MC

MC kurs Kr 900,-
Kjøretime á 45 min Kr 800,-
Kjøretime á 45 min e. kl.16 Kr 900,-
Veiledningstime Kr 800,-
Sikkerhetskurs på bane Kr 4950,-
Sikkerhetskurs på vei Kr 4800,-
Sikkerhetskontroll Kr 600,-
Leie av MC til førerprøve
(Gjelder Lillestrøm)
Kr 2500,-

Gebyrer*

Baneleie NAF øvingsbane (glattkjøring)   Kr 1260,-
Baneleie MC Kr  600,-
Teoriprøven (alle klasser) Kr  660,-
Førerprøve klasse B Kr 1140,-
Førerprøve klasse BE Kr  970,-
Førerprøve MC Kr 1160,-
Utstedelse av førerkort Kr  310,-
Bilde Kr   80,-
Fakturagebyr for e-faktura og EHF faktura Kr   35,-

* Gebyrer og baneleie er ikke inkludert i prisene.
* Trafikkstasjonen tar ikke Mastercard!

 

BETINGELSER

Avbestilling av kjøretime må skje senest kl 12.00 siste virkedag før avtalt kjøretime. Dette gjelder ikke ved fravær grunnet dokumentert sykdom.
Ved for sent meldt fravær faktureres timen.

En undervisningstime varer i 45 minutter.

Obligatoriske kurs må avbestilles senest kl. 12.00 tre virkedager før kursstart, ellers belastes kurset i sin helhet. Dette gjelder ikke dersom fraværet skyldes dokumentert sykdom. Ved Trafikalt Grunnkurs og andre obligatoriske kurs må du delta på alle timene for å få kurset godkjent.

Ved privat øvelseskjøring og kjøretimer ved trafikkskolen må Trafikalt Grunnkursbevis og gyldig legitimasjon medbringes. Er du over 25 år trenger du kun gyldig legitimasjon når du skal øvelseskjøre eller ha kjøretime.

Det er elevens oppgave å søke om førerkort, og å ha godkjent vandel. Elektronisk søknad om førerkort/utvidelse av førerkort finner du her. Vandelssjekk blir automatisk innsendt politiet når du søker om førerkort. Når du har levert inn søknad om førerkort vil det ta ca 14 dager før Trafikkstasjonen får tilbake vandessjekken fra Politiet. Du trenger ikke vandelssjekk ved utvidelse av førerkortet.

Du må ha søkt om førerkort, og ha godkjent vandel for å kunne bestille praktisk prøve (oppkjøring). Du trenger ikke å ha godkjent vandel for å ta teoriprøven!

Godkjent vandel er gyldig i 6 mnd., og kan oppdateres ved å ringe
02030. Det vil da gå ca 14 nye dager før vandelen er godkjent!

Det er elevens oppgave å fremskaffe optikerattest dersom du bruker briller eller linser. En optikerattest er gyldig i 6 mnd. Hvis du har epilepsi eller annen sykdom som krever legeattest må eleven fremskaffe dette. HUSK AT TRAFIKKSTASJONEN IKKE TAR MASTERCARD!

Romerike Trafikkskole benytter seg av e-faktura. Vi kan også tilby SMS - varsling med sum, kid og kontonummer. Ved papirfaktura påløper det et faktureringsgebyr på kr. 40,- Betalingsfrist er 7 dager. Alle fakturaer må være innbetalt før praktisk prøve avholdes.

* Gebyrer ved Trafikkstasjonen er ikke inkludert i prisene.
* Pakker må forhåndsbetales.
* Ved videre kjøp av timer gjelder ordinære priser.
* Innbetalte rabatterte pakker refunderes ikke og kan heller ikke overdras til andre.
* Pakketilbud må benyttes innen 24 mnd. fra kjøpsdato.

Kommende kurs

10. februar

Type: Trafikalt Grunnkurs

Sted: Frogner

10. februar

Type: Trafikalt Grunnkurs

Sted: Gjerdrum

26. februar

Type: MC Kurs

Sted: Frogner